Tervetuloa Kilvensalo-Varmaan osakaskuntaan

Toiminta-ohjeita oskaskunnan alueella :

* Verkkoihin pitää kiinnittää viralliset merkit ja katiskoiden poloihin nimet uuden kalastuslain mukaisesti. (Merkitse pyydyksesi oikein)

* Kalastuslupien ja pyydysmerkkien voimassaolokausi alkaa vuosittain I.6.

* Yhteisuistelulupa m uiden putkilahden kalastus- /osakaskuntien kanssa.

* Vesilintujen metsästys, ravustus ja uistelu osakkaille vapaa.

Hinnat;

* Huvilanomistajille ym. pienosakkaille enintään 7 pyydysyksikköä, hinta 1 euro / yksikkö (esim. 3 verkkoa ja katiska)

* Pienosakkaille ja ulkopuolisille voidaan myydä lisäyksiköitä: hinta 1 euro / yksikkö

Lisäyksiköt ovat henkilökohtaisia, eikä niitä voi luovuttaa edelleen. Lisäyksiköt oikeuttavat ainoastaan verkko- ja katiskalupiin selkävesille.

* Pyydysyksikön hinta

– Osakkaille 1 eurolkpl

– Lisäyksiköt 1 euro/kpl

– Ulkopuolisille 1 eurolkpl

(Esim. katiska 1 yksikkö, 3 m x 30 m verkko 2 yksikköä)

* Ulkopuolisille sorsastuslupa: hinta 10 euroa

Lupien myyjät:

* Putkilahden kyläkauppa Virranpoika

* Niilo Huujärvi, puh.0400 803 342

Pyynti- ja pyydysrajoitukset sekä rauhoitustavat:

* Lahtivesille 1 kpl 2 m x 30 m jataan, mokan alueelle 2kpl 3m x30 m jataan.

* Jään päältä tapahtuvaan kalastukseen 2 verkkoa perättäin lahtivesille

* Solmuväliltään 41-54 mm verkot kielletty, ei koske lahtivesiä. Lahtivesillä suositellaan pidättäytymistä alle 45 mm:n verkoista.

* Uikopuolisten ja pienosakkaiden lisäpyydykset selkävesille: linjoista Maununkärki – Ikaanniemi ja

Taikinaisniemi – Kilvensaari selkäveden puolelle.

Verkkojen väli vähintään 30 m päittäin.

Lahtivesillä rysän korkeus enintään 1 m.

* Suositellaan pidättäytymistä moottoriuisteIusta Iahtivesillä.

Rauhoitusalueet:

* Linjasta Harasaari – Vehkakivet 500 m leveä kaista itään: kuhan kutualue; kalastus kielletty 15.5.- 30.6. välisen ajan.

* Huujärveen enintään 1 verkko / ruokakunta.

* Ravustus kielletty Huujärvessä, Rajajärvessä, Pennijärvessä ja Nokkosella.

Päivitetty 3.3.2013

Kilvensalo-Varmaan osakaskunta