Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin 24.5.2016.

———————————–

PATALAHTI JA APAJAPAIKAT osakaskunta                                          

Kiinteistötunnus 182-876-7-0                                                             

OSAKASKOKOUS 24.5.2016 klo 18 – 19.49

Ravintola Patapirtti, Jyväskyläntie 848, 42100 Jämsä

PÖYTÄKIRJA:

 1. Kokouksen avaus
 • Kalle Virtanen avasi kokouksen klo 18.03. 
 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 • Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Iivonen ja sihteeriksi Tarja Uusipaasto. 
 1. Päätetään äänestystavasta (mies ja ääni / manttaali)
 • Noudatetaan mies ja ääni –periaatetta ja tarpeen mukaan manttaaliluvun perusteella. 
 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Kokous on kutsuttu koolle Jämsän seutu –lehdessä ohjeen mukaisella ilmoituksella 6.5.2016 ja on siis laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 
 1. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
 • Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Veikko Kaarnijärvi Ja Risto Rantanen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina. 
 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys (liite 1 )
 • Hyväksyttiin. 
 1. Todetaan kokouksen osanottajat
 • Todettiin kokouksen osanottajat (osallistujalista ja valtakirjat, liite 2) 
 1. Esitetään osakaskunnan vuosien 2014 ja 2015 toimintakertomus (liite 3) ja päätetään sen hyväksymisestä
 • Hyväksyttiin vuosien 2014 ja 2015 toimintakertomukset. 
 1. Esitetään osakaskunnan vuosien 2014 ja 2015 tilinpäätös (liite 4) sekä toiminnantarkastajien lausunto (liite 5) ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle.
 • Esitettiin vuosien 2014 ja 2015 tilinpäätöksen ja kuultiin toiminnantarkastajien lausunto, joka puolsi vastuuvapauden myöntämistä.
 • Vahvistettiin tilinpäätökset vuosilta 2014 ja 2015. Myönnettiin vastuuvapaus hoitokunnalle. 
 1. Hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2016 (liite 6)
 • Hyväksyttiin toimintasuunnitelma kalanistutuksen osalta.
 • Todettiin, että osakaskunnan talous ei kestä Kalatalouskeskuksen / Timo Meronen palvelujen ostoa jatkuvasti. Timo on käytettävissä erilaisten sopimusten tekemiseen ja asiantuntijana.
 • Keskusteltiin siitä, miten jatkossa osakaskunnan asioita voitaisiin hoitaa. Selvitetään vuokrasopimuksen tekoa Vanhanselän osakaskunnan kanssa.
 • Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2016. 
 1. Päätetään osakaskunnan hoitokunnan jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkioista vuodelle 2016
 • Hoitokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien eritellyt kohtuulliset kulut korvataan. 
 1. Valitaan erovuoroiset hoitokunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä
 • Risto Rantanen (varalle Terho Helminen)
 • Pertti Paasonen (varalle Tuomas Helminen)
 • Tarja Uusipaasto (varalle Ilkka Pitkänen)
 • Sami Rantanen (varalle Esa Kivelä)
 • Kalle Virtanen (varalle Matti Harju)
 • Erovuorossa v. 2017 Risto Rantanen ja Kalle Virtanen
 • Erovuodossa v. 2018 Pertti Paasonen ja Tarja Uusipaasto ja Sami Rantanen
 • Hoitokunta kokoontuu järjestäytymiskokoukseen välittömästi tämän vuosikokouksen jälkeen. 
 1. Valitaan toiminnantarkastajat
 • Valittiin toiminnantarkastajiksi Veikko Kaarnijärvi ja Hannu Iivonen. Varahenkilöt heille ovat Markku Uusipaasto ja Pentti Rantala. 
 1. Päätetään kalanpyydysten merkitsemisestä ja perittävistä maksuista sekä lupien myynnistä 2017.
 • Hyväksyttiin liite 7.
 • Merkitseminen Kalastusasetuksen 7 § mukaan. 
 1. Päätetään istutustoiminnasta sekä muista vesialueen hoitotoimenpiteistä
 • Päätettiin istuttaa kuhanpoikasia syksyllä 2016 450 € edestä.
 • Uudistettiin päätös vesijettikilpailujen kieltämisestä. Syynä kiellolle on kalanpoikasten suojelu. 
 1. Valitaan kokousedustajat ja varamiehet kalastusalueen kokoukseen vuodelle 2017 ja muihin kokouksiin vuodelle 2016 – 2017
 • Osakaskunta valtuuttaa hoitokunnan nimeämään edustajat eri kokouksiin. 
 1. Päätetään Kalastuslehden tilaamisesta toimihenkilöille
 • Tilataan yksi kappale hoitokunnalle. Tilaukset Timo Meronen. 
 1. Päätetään muun toimintavallan siirtämisestä hoitokunnalle
 • Ei ole tarvetta toimivallan siirtämisestä tällä hetkellä. 
 1. Muut esille tulevat asiat:
 • kalastonhoitomaksumuutoksen vaikutus tuloihin / Timo Meronen
 • Kortteja myyty tähän mennessä 70.000, tavoite 280.000 myytyä lupaa / vuosi. Vanhoja viehekorttipalautuksia tulee vielä 2017. Jos tulopuoli romahtaa, on todennäköistä, että lakiin tulee muutos, jolla yli 65-vuotiaat velvoitetaan kalastusmaksun maksamiseen. 
 1. Pöytäkirjan nähtävilläoloaika ja paikka
 • Pöytäkirja on nähtävillä Patapirtillä 24.5.-14.6.2016. Valitusaika on 60 vrk kokouksen päättymisestä. 
 1. Kokouksen päättäminen
 • Kokous päätettiin klo 19.49. 

Kokouksen vakuudeksi 24.5.2016

__________________________             ___________________________

Hannu Iivonen pj                                      Tarja Uusipaasto

_________________________               __________________________

Veikko Kaarnijärvi                                    Risto Rantanen

Patalahti ja apajapaikat osakaskunta