Toimintakertomus

Osakaskunnan toimintakertomus vuosilta 2014 ja 2015

PATALAHTI JA APAJAPAIKAT OSAKASKUNTA

Kiinteistötunnus 182-876-7-0

TOIMINTAKERTOMUS V. 2014

Vuosi 2014 oli osakaskunnan 14. toimintavuosi. Toiminta oli samanlaista kuin muinakin vuosina.

Vuosikokous pidettiin 12.5.2014 ravintola Patapirtillä. Paikalla oli 8 osakasta.

Patalahteen ei istutettu kalanpoikasia v. 2014.

Osakaskunta on lähestynyt Jämsän kaupunkia Patalahden kuntoa koskien 28.4.2014 päivätyllä kirjeellä. Patalahden tila –palaveri on pidetty Jämsän kaupungin kanssa 10.8.2014.

Hoitokunnan sihteeri Kalevi Pitkänen kuoli 6.11.2014.

Kalastusluvat olivat myynnissä Ravintola Patapirtillä. Kalastuslupien myyntituloja kirjattiin yhteensä 69 €.

Menoja kirjattiin v. 2014 aikana 599,10 € ja tuloja 1704,50 €. Voittoa jäi näin ollen vuodelta 2014 1.105,40 €, joka esitetään siirrettäväksi edellisvuosien voitto/tappiotilille. Edellisten vuosien ylijäämä on 1.011,46 € eli 31.12.2014 tilanne on 2.116,86 €.

Jämsässä 10.5.2016

Hoitokunta     

————————————————————————–

PATALAHTI JA APAJAPAIKAT OSAKASKUNTA

Kiinteistötunnus 182-876-7-0

TOIMINTAKERTOMUS V. 2015

Vuosi 2015 oli osakaskunnan 15. toimintavuosi. Hoitokunta ei kokoontunut eikä vuosikokousta pidetty k.o. vuoden aikana.

Kalastusluvat olivat myynnissä Ravintola Patapirtillä / Uusi-Yijälän tila. Kalastuslupien myyntituloja kirjattiin yhteensä 63 €.

Menoja kirjattiin v. 2015 aikana 69,86 € ja tuloja 433,60 €. Vuosien 2014 – 2015 kalastuslupamaksut kirjattiin vuodelle 2015. Voittoa jäi näin ollen vuodelta 2015 363,74 €, joka esitetään siirrettäväksi edellisvuosien voitto/tappiotilille. Edellisten vuosien ylijäämä on 2.116,86 € eli 31.12.2015 tilanne on 2.480,60 €.

Jämsässä 10.5.2016

Hoitokunta     

Patalahti ja apajapaikat osakaskunta