Pohjois-Päijänteen kalatalousalueen toimivaltaan kuuluu (kalastuslain 24 §):

1) kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu;

2) käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laadinta, hyväksytyn suunnitelman toimeenpano ja sen vaikutusten seuranta;

3) kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus;

4) kalastuksenvalvonnan järjestäminen;

5) kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen kerääminen;

6) kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen tarpeisiin;

7) vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät;

8) viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille;

9) muut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosohjaukseen sekä tähän lakiin perustuvat tehtävät.

Kalatalousalueella voi olla muutakin tehtäviä ja hankkeita, jotka hallitus tai yleiskokous on sille antanut.

Kalatalousalueen organisaatioon kuuluvat yleiskokous, hallitus ja toiminnanjohtaja.

Pohjois-Päijänteen kalatalousalue

www.pohjoispaijanteenkalatalousalue.fi