Ajankohtaista / tiedotteet

Kalastuslakiin muutoksia 2024

Kalastuslakiin on tullut muutoksia, jotka kaikkien kalastajien on otettava huomioo Lisätietoa: https://ahven.net/artikkeli/2024/01/09/kalastaja-nama-lakimuutokset-astuvat-voimaan-2024/


Kalastonhoitomaksun ikäraja muuttui

Kalastonhoitomaksu on kalastuksen perusmaksu, joka tulee maksaa, jos on iältään 18–69-vuotias jakalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ehtivät täyttää 65 vuotta31.12.2023 mennessä.Kalastonhoitomaksu oikeuttaa yhdellä vieheellä kalastamiseen lähes koko maassa, toisinaan kalastajatarvitsee lisäksi vesialueen omistajan luvan. Kalastonhoitomaksuilla hoidetaan kalavesiä ja kalakantoja sekävalvotaan kalastusta ja neuvotaan kalastajia. Kalastonhoitomaksu perustuu kalastuslakiin (linkki:https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150379). Lisätietoja saa

Lue lisää >


Päijänteen taimenkantaa elvytetään

Päijänteen taimenen emokalapyyntien tarkoitus on ollut myös kerätä tietoa kudulle nousevista kaloista ja emokalojen liikkeistä lypsämisen jälkeen. Kolmen vuoden emopyynneissä suurin osa jokiin kudulle nousseista naaraista on ollut yli 60 cm:n mittaisia. Joukossa on ollut vain muutamia alle 60 cm yksilöitä, pienin 47 cm ja suurin 77 cm. Koiraista sen sijaan yli 60 % on

Lue lisää >


Päijänteelle istutetaan järvitaimenta

Pohjois-Päijänteeseen istutettiin vuoden aikana 6350 kappaletta 3-vuotiasta tai 3-kesäistä järvitaimenta ja kaikkiaan Päijänteeseen noin 15 000 järvitaimenta kuluneen kauden aikana. Istutettujen järvitaimenten keskipaino on ollut keskimäärin noin 500 grammaa. Päijänteeseen kalatalouskeskus merkitsi T-ankkurimerkillä 1500 ja Suontee-järvelle 500 järvitaimenta. Ohje kalamerkkien ilmoittamisesta: https://lomakkeet.luke.fi/kalamerkki


Pohjois-Päijänteen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on hyväksytty

Pohjois-Savon ELY-keskus on hyväksynyt Pohjois-Päijänteen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman:


Kalastuksensäätely Pohjois-Päijänteen kalatalousalueelle 2023-2031

Pohjois-Savon ELY-keskus on tehnyt kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman perusteella liitteen mukaiset kalastuksensäätelypäätökset:


Verkon solmuvälirajoitukset

Pohjois-Savon ELY-keskus asettaa kalastuslain (10.4.2015/379) 53 §:n nojallaPohjois-Päijänteelle ja Jyväsjärvelle seuraavat kalastusrajoitukset:Solmuväliltään 41 – 54 mm verkkojen käyttö on kielletty 31.12.2025 asti Pohjois-Päijänteen kalatalousalueella osassa Päijännettä ja Jyväsjärvessä. Kalastusrajoitukset: www.kalastusrajoitus.fi


Kalatalousalueen kokous 12.4.2022

Pohjois-Päijänteen kalatalousalueen kokous järjestetään Särkisaaren leirikeskuksella Jämsässä 12.4.2022 klo 16.00 alkaen. Kokouksen aluksi tarkastetaan valtakirjat. Kokoukseen osallistujilta toivotaan ennakkoilmoittautumista sähköpostiin: timo.meronen(at)ahven.net.


Käyttö- ja hoitosuunnittelu etenee

Pohjois-Päijänteen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on toimitettu ELY-keskukselle hyväksyttäväksi. Seuraavaksi suunnitelmaa käsitellään Kymijoen kalatalouden yhteistyöryhmässä. Suunnitelma on luettavissa käyttö- ja hoitosuunnittelu-sivulla.


Käyttö- ja hoitosuunnitelma etenee ELY-keskuksen käsittelyyn

Pohjois-Päijänteen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa 15.12.2021 käsitellyt kalatalousalueen kokous on saanut lainvoiman ja käyttö-ja hoitosuunnitelma lähetetään ELY-keskukselle hyväksyttäväksi.


Kalastuskilpailujen järjestäjille uusi ohjeistus vuodelle 2022

Kalatalousalueen hallitus on saamansa palautteen perusteella laatinut kalastuskilpailujen järjestäjille ohjeistuksen. Ohjeistus on samalla lupaehto kalatalousalueen myöntämälle kilpailuluvalle. Venekuntakohtainen kilpailulupa käsittää kalatalousalueen yhteisluvan alueet lukuun ottamatta Luhangan kunnan alueella sijaitsevia lahtivesiä: Kotkatselkä, Pilkanselkä, Tammiselkä, Pajuselkä ja Ahvenusselkä (tien nro 612 itäpuoliset vedet).


Kalatalousalueen yleiskokous

Pohjois-Päijänteen kalatalousalueen 21.4.2021 yleiskokouksen pöytäkirja on esillä kalatalousalueen virallisella ilmoitustaululla 26.4.-11.5.2021 osoitteessa: K-S Kalatalouskeskus, Kauppakatu 19 B 2. kerros Jyväskylä.


Päijänteen luonnonvarainen taimen ry

Pohjois-Päijänteen kalatalousalue on jäsen Päijänteen luonnonvarainen taimen ry:ssä. Yhdistys pyytää syksyllä Päijänteestä järvitaimenen emokaloja ja istuttaa niistä lypsettyä mätiä maaliskuussa Päijänteeseen laskeviin virtavesiin. Toiminnalla elvytetään Päijänteen järvitaimenen elinkiertoa. Lisätietoa hankkeesta ja yhdistyksestä: www.paijanteentaimen.fi


Takaisin etusivulle
Pohjois-Päijänteen kalatalousalue

www.pohjoispaijanteenkalatalousalue.fi