Kalastuskilpailujen järjestäjille uusi ohjeistus vuodelle 2022

Kalatalousalueen hallitus on saamansa palautteen perusteella laatinut kalastuskilpailujen järjestäjille ohjeistuksen. Ohjeistus on samalla lupaehto kalatalousalueen myöntämälle kilpailuluvalle. Venekuntakohtainen kilpailulupa käsittää kalatalousalueen yhteisluvan alueet lukuun ottamatta Luhangan kunnan alueella sijaitsevia lahtivesiä: Kotkatselkä, Pilkanselkä, Tammiselkä, Pajuselkä ja Ahvenusselkä (tien nro 612 itäpuoliset vedet).

Takaisin uutisiin
Pohjois-Päijänteen kalatalousalue

www.pohjoispaijanteenkalatalousalue.fi