Lausuntopyynnöt ja lausunnot

Edunvalvonta

Vesialueille kohdistuu usein monenlaisia käyttöpaineita. Joskus vesialueelle kohdistuu rakennushankkeita, joista omistajalla ei ole päätäntävaltaa, vaan hankkeelle myönnetään viranomaisluvan myötä lupa käyttää toiselle kuuluvaa aluetta. Näissä tilanteissa omistaja on kuitenkin aina asianosainen, ja hänellä on oikeus vaikuttaa viranomaisen päätöksen sisältöön. Jos alue lunastetaan tai sitä käytetään omistajan tahdon vastaisesti, tästä on myös oikeus saada korvaus.

Osakaskunnan täytyy olla aktiivinen ja vaatia oikeuksiensa toteutumista. Aktiivisuutta tarvitaan ympäristölupa-asioiden lisäksi esimerkiksi, jos ranta-aluetta kaavoitetaan tai jos veden pohjalle halutaan vetää sähkökaapeleita, vesijohtoja tai maalämpöputkistoja.

Lausuntopyynnöt ja lausunnot

Ei lausuntopyyntöjä tällä hetkellä.

Judinsalon osakaskunta

Rek.nro: 435-401-876-5, ( = palstat 1 – 7 )

Y-tunnus: 2548865-5