Tervetuloa Pohjois-Päijänteen kalatalousalueelle

Pohjois-Päijänteen kalatalousalue on perustettu vuonna 2019 kalastuslainmuutoksella lakkautettujen Pohjois-Päijänteen ja Jämsänjokilaakson kalastusalueiden toiminta-alueella.

Kalatalousalueen toimintaa ohjaa yleiskokous ja hallitus. Yleiskokouksessa äänivaltaa käyttävät alueen osakaskunnat, yli 50 hehtaarin yksityisvedet sekä kalastuslaissa mainitut järjestöt.

Pohjois-Päijänteen kalatalousalue käsittää noin 69 000 hehtaaria vesialueita Jyväskylän ja Jämsän kaupungeissa sekä Muuramen, Toivakan, Joutsan, Petäjäveden ja Luhangan kunnissa.

Kalastusluvat

Pohjois-Päijänteen kalatalousalueen kalastusluvat

Lue lisää

Kalatalousalue

Pohjois-Päijänteen kalatalousalue on lakisääteinen yhteistoimintaelin

Lue lisää

Osakaskunnat

Vesialueen osakaskunnat ovat yksityisten tilojen omistamia omistusyksiköitä, yhteisetuuksia.

Lue lisää

Pohjois-Päijänteen kalatalousalue

Päätökset

Pohjois-Päijänteen kalatalousalueen päätöksiä ja kokousasiakirjoja

Lue lisää

Hoitosuunnitelma

Pohjois-Päijänteen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Lue lisää

Ajankohtaista / tiedotteet

Käyttö- ja hoitosuunnittelu etenee

Pohjois-Päijänteen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on toimitettu ELY-keskukselle hyväksyttäväksi. Seuraavaksi suunnitelmaa käsitellään Kymijoen kalatalouden yhteistyöryhmässä. Suunnitelma on luettavissa käyttö- ja hoitosuunnittelu-sivulla.

Käyttö- ja hoitosuunnitelma etenee ELY-keskuksen käsittelyyn

Pohjois-Päijänteen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa 15.12.2021 käsitellyt kalatalousalueen kokous on saanut lainvoiman ja käyttö-ja hoitosuunnitelma lähetetään ELY-keskukselle hyväksyttäväksi.

Kalastuskilpailujen järjestäjille uusi ohjeistus vuodelle 2022

Kalatalousalueen hallitus on saamansa palautteen perusteella laatinut kalastuskilpailujen järjestäjille ohjeistuksen. Ohjeistus on samalla lupaehto kalatalousalueen myöntämälle kilpailuluvalle. Venekuntakohtainen kilpailulupa käsittää kalatalousalueen yhteisluvan alueet lukuun ottamatta Luhangan kunnan alueella sijaitsevia lahtivesiä: Kotkatselkä, Pilkanselkä, Tammiselkä, Pajuselkä ja Ahvenusselkä (tien nro 612 itäpuoliset vedet).

Pohjois-Päijänteen kalatalousalue

www.pohjoispaijanteenkalatalousalue.fi