Tervetuloa Pohjois-Päijänteen kalatalousalueelle

Pohjois-Päijänteen kalatalousalue on perustettu vuonna 2019 kalastuslainmuutoksella lakkautettujen Pohjois-Päijänteen ja Jämsänjokilaakson kalastusalueiden toiminta-alueella.

Kalatalousalueen toimintaa ohjaa yleiskokous ja hallitus. Yleiskokouksessa äänivaltaa käyttävät alueen osakaskunnat, yli 50 hehtaarin yksityisvedet sekä kalastuslaissa mainitut järjestöt.

Pohjois-Päijänteen kalatalousalue käsittää noin 69 000 hehtaaria vesialueita Jyväskylän ja Jämsän kaupungeissa sekä Muuramen, Toivakan, Joutsan, Petäjäveden ja Luhangan kunnissa.

Kalastusluvat

Pohjois-Päijänteen kalatalousalueen kalastusluvat

Lue lisää

Kalatalousalue

Pohjois-Päijänteen kalatalousalue on lakisääteinen yhteistoimintaelin

Lue lisää

Osakaskunnat

Vesialueen osakaskunnat ovat yksityisten tilojen omistamia omistusyksiköitä, yhteisetuuksia.

Lue lisää

Pohjois-Päijänteen kalatalousalue

Päätökset

Pohjois-Päijänteen kalatalousalueen päätöksiä ja kokousasiakirjoja

Lue lisää

Hoitosuunnitelma

Pohjois-Päijänteen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Lue lisää

Ajankohtaista / tiedotteet

Päijänteen taimenkantaa elvytetään

Päijänteen taimenen emokalapyyntien tarkoitus on ollut myös kerätä tietoa kudulle nousevista kaloista ja emokalojen liikkeistä lypsämisen jälkeen. Kolmen vuoden emopyynneissä suurin osa jokiin kudulle nousseista naaraista on ollut yli 60 cm:n mittaisia. Joukossa on ollut vain muutamia alle 60 cm yksilöitä, pienin 47 cm ja suurin 77 cm. Koiraista sen sijaan yli 60 % on

Lue lisää >

Päijänteelle istutetaan järvitaimenta

Pohjois-Päijänteeseen istutettiin vuoden aikana 6350 kappaletta 3-vuotiasta tai 3-kesäistä järvitaimenta ja kaikkiaan Päijänteeseen noin 15 000 järvitaimenta kuluneen kauden aikana. Istutettujen järvitaimenten keskipaino on ollut keskimäärin noin 500 grammaa. Päijänteeseen kalatalouskeskus merkitsi T-ankkurimerkillä 1500 ja Suontee-järvelle 500 järvitaimenta. Ohje kalamerkkien ilmoittamisesta: https://lomakkeet.luke.fi/kalamerkki

Pohjois-Päijänteen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on hyväksytty

Pohjois-Savon ELY-keskus on hyväksynyt Pohjois-Päijänteen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman:

Pohjois-Päijänteen kalatalousalue

www.pohjoispaijanteenkalatalousalue.fi