Lupamaksut ja ohjeet

RUTALAHDEN KALASTUSKUNNAN KALASTUSOHJEET

Pyydysmerkkejä ostettaessa:
• on esitettävä kalastuksenhoitomaksukuitti
• ilmoitettava ostajan tilan nimi
• ilmoitettava, onko kalastuskunnan osakas vai ulkopuolinen kalastaja
Ulkopuolinen tai toinen henkilö ei saa kalastaa toisen henkilön merkillä varustetuilla pyydyksillä.


Pyydysmerkkien hinta:
• osakkaat 3 €/kpl
• ulkopuoliset 10 €/kpl


Myytävien pyydysmerkkien määrät:
• kalastuskunnan osakkaalla on oikeus lunastaa enintään 10 pyydysmerkkiä (3 €/kpl) Lisäksi osakkaalla, jonka osuusluvun mukainen pyydysyksikkömäärä ylittää 10 pyydysyksikköä, on oikeus lunastaa osuuslukuaan vastaava pyydysyksikkömäärä.
• Kalastuskunnan ulkopuolisille henkilöille myydään 5 pyydysmerkkiä vuodessa, 10 €/kpl (erikoismerkit).


Pyydysmerkkejä jokaisessa pyydyksessä oltava seuraavasti:
Rysä korkeus alle 2 m: 2 kpl
Rantarysä: 1 kpl
Verkko korkeus alle 3 m pituus 30 m: 1 kpl
Verkko korkeus yli 3 m pituus 30 m: 2 kpl
Verkko korkeus alle 3 m pituus 60 m: 2 kpl
Verkko korkeus yli 3 m pituus 60 m: 4 kpl
Pitkäsiima 100 koukkua: 1 kpl
Kaikenlaiset koulut 5 koukkua: 1 kpl
Rapumerrat 5 kpl ( ei ulkopuolisille ): 1 kpl
Tuulastus: 1 kpl

Sorsalupa osakkaille 10 €, ulkopuolisille 25 €


Viehekalastus kalastuskunnan järvialueilla osakkaalle (ei koske vuokrattuja vesialueita) on maksutonta (ei vieherajoitusta). 
Ulkopuolisille viehelupa 10 € (ei koske Päijännettä).


Katiskalla osakkaat voivat kalastaa ilman pyydysmerkkejä, mutta katiskat on varustettava omistajan nimilapulla. Ulkopuolisille 3 €/kpl.


Pyydykset on merkittävä selvästi näkyvin merkein kesällä merkkipoijulla ja talvella avannon merkkirisulla. Pyydysmerkit tulee olla kiinni merkkipoijussa tai merkkirisussa pyydysten rannan puoleisessa päässä. Lisäksi on oltava selvästi näkyvissä pyydysten omistajan nimilappu.
Ilman pyydysmerkkejä olevat tai vajain pyydysmerkein varustetut, sekä nimilaputtomat pyydykset poistetaan kalastuksen valvojien toimesta kalastuskunnan vesialueilla ilman ennakkovaroitusta. Kyseisissä tapauksissa yhteyttä voi ottaa Jouko Vanhataloon.


Pyyntirajoitukset:
Päijänne
– Kuusanniemestä – Einari Ahosen ja Nääsilän tilojen rajapyykkiin 
olevan linjan Rutapohjan puoleisella alueella verkkojen pitäminen on
kielletty ympäri vuoden. Edellä mainittu rajoitus laajenee ajalla 
11.9 -15.11 linjalla Haukkavuoren kummeli – Madekallio.
– Trooli- ja avorysäkalastus kielletään ympäri vuoden Rutalahdella
linjan Kipponiemi – Pätiänsaaren eteläkärki -Satokallio eteläpuolella 
lahden kapeuden ja taimenen Rutajokeen nousun turvaamisen vuoksi.
– 15.5. – 30.6. Täydellinen rauhoitus (rauhoitettu kaikelta kalastukselta) 
Leppäluodoilla jotka sijaitsevat Ravionlahdella poijuilla merkityllä alueella.


Kivijärvi 
– saa kalastaa enintään 5 verkolla/osakas.


Matkusjärvi
– verkkopyynti kielletty 15.6 – 15.8 välisenä aikana


Rutajoki
– Pyyntilupia myy Rutalahdessa Kahvila-Ravintola Old Lady
p. (014) 876 270


Vesilintujen metsästys
– kielletty Matkusjärvellä, Vihijärvellä, Rimminlammella ja Päijänteellä
Luotokivi, Haukkavuori, Pudotuslaituri, Rutajoki, Rutajoensuu ja
Kemian laiturin sisäisellä alueella


Piisaminpyynti ja ravustus 
– sallitaan vain osakkaille.

TIEDOTE POHJOIS-PÄIJÄNTEEN KALASTAJILLE
Pohjois-Päijänteen kalastusalueella Päijänteessä järvitaimenen alamitaksi määrätään 50 cm, kuhan 40 cm, järvilohen 50 cm ja nieriän 40 cm. 
Päätös on voimassa vuosina 2007-2011. Tarvittaessa kalastusalueen hallitus voi antaa luvan poiketa näistä määräyksistä tutkimuksen tai kuhan mädinhankinnan vuoksi.
Pohjois-Päijänteen kalastusalue kieltää solmuväliltään 36-54 mm verkkojen käytön Päijänteessä Rutalahden Osakaskunnan alueella.
Kalastusalueen hallitus voi myös erityisestä syystä ja hakemuksesta myöntää Kl 6 a §:n 2. mom. mukaisille kalastajille oikeuden poiketa näistä määräyksistä.

Rutalahden osakaskunta