Lupamaksut ja ohjeet

Pohjois-Päijänteen ja Päijänteen virkistyskalastuslupa ei ole voimassa Pajulahden alueella.

Verkkomerkin lunastaneet voivat kalastaa kuitenkin yhdellä vavalla / kalastaja / verkkomerkki (vrt. läänin lupa) koko Pajulahden kalastuskunnan alueella (kts. keski-Suomen kalapaikkaopas ja kalastuslaki).

Pajulahden alueella pienin sallittu silmäkoko verkossa on 45 mm.
Kesäasuntojen lisääntymisestä johtuen on sorsastus kielletty Pajulahden kalastuskunnan alueella. Osakkaat saavat kuitenkin sorsastaa omassa rannassa jos tilaa riittää (kts. metsästyslaki).

Lupahinnat:

Osakkaat  2€
Ulkopuoliset 5€ / verkkomerkki ( normaaliverkko, katiska …)

Pajulahden osakaskunta